0898.695.333

Giảm 15%

Du Thuyền DRAGON BAY 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.650.000 
Giảm 29%

Du Thuyền AMANDA 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.750.000 
Giảm 16%

Du Thuyền AMBASSADOR CRUISE 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
3.450.000 
Giảm 18%

Du thuyền AQUAMARINE Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.900.000 
Giảm 21%

Du Thuyền CAPELLA CRUISE 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
3.250.000 
Giảm 24%

Du Thuyền LA PANDORA 5 Sao – 2 Ngày 1 Đêm.

Hàng Ngày
Hạ Long
2.650.000 
Giảm 21%

Du Thuyền LE JOURNEY 3 Sao – 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.100.000 
Giảm 27%

Du thuyền LE JOURNEY CRUISE 4 Sao – Vịnh Hạ Long 2N1Đ.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.300.000 
Giảm 23%

Du Thuyền PEGASUS 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.750.000 
Giảm 23%

Du Thuyền ROYAL PALACE 4 Sao 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.300.000 
Giảm 27%

Du Thuyền SAPPHIRE 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.600.000 
Giảm 25%

Du Thuyền STELLAR OF THE SEA 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
3.450.000 
error: Content is protected !!
0918291287