0898.695.333

Giảm 10%

Du Thuyền DRAGON BAY 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.800.000 
Giảm 29%

Du Thuyền AMANDA 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.750.000 
Giảm 16%

Du Thuyền AMBASSADOR CRUISE 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
3.450.000 
Giảm 18%

Du Thuyền AQUAMARINE Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.900.000 
Giảm 14%

Du Thuyền BLUE DIAMOND 5 Sao 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
3.050.000 
Giảm 11%

Du Thuyền CAPELLA CRUISE 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
3.650.000 
Giảm 24%

Du Thuyền LA PANDORA 5 Sao – 2 Ngày 1 Đêm.

Hàng Ngày
Hạ Long
2.650.000 
Giảm 21%

Du Thuyền LE JOURNEY 3 Sao – 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.100.000 
Giảm 27%

Du Thuyền LE JOURNEY CRUISE 4 Sao – Hạ Long 2N1Đ.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.300.000 
Giảm 23%

Du Thuyền LOTUS 4 Sao 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long
2.300.000 
Giảm 28%

Hạ Long – Yên Tử 2 Ngày 1 Đêm.

2 Ngày 1 Đêm
Hạ Long - Yên Tử
2.550.000 
Giảm 21%

Hạ Long -Tuần Châu – Bãi Cháy 3 ngày 2 đêm (1 Đêm Tàu+1 Đêm Hotel)

3 Ngày 2 Đêm
Hạ Long
3.150.000 
error: Content is protected !!
0918291287